Sol·licitud de devolució de taxa

La sol·licitud de devolució de taxes es realitzarà exclusivament des del següent enllaç:

https://eoi.gva.es/es/impresos-i-taxes-d-idiomes

Sol·licitud de renúncia fins al 31 d´octubre ací.

*Important. Els errors d´inscripció y pagament de taxes imputables als interesats no donaran lloc a devolució de taxes