Projecte Xarxa 2030

El Projecte de la Xarxa 2030 és un projecte impulsat per un grup d’inspectores i inspectors d’Educació de la Comunidat Valenciana que pretén crear una xarxa de centres per a treballar conjuntament dins del marc dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030.

La inspecció educativa, atenta a les necessitats socials, emparada en el marc legislatiu descrit i com a agent motor de la transformació social, entén la seua necessària implicació en el compliment de l’Agenda 2030.​

Sota el lema «No deixar a ningú arrere» els 17 ODS impliquen entre altres accions: el treball per una educació de qualitat, per la igualtat de gènere, per la pau, per la justícia, pel clima…, d’ací naix el Projecte «Xarxa de Centres 2030» que a continuació  es presenta.​

El Projecte Xarxa de Centres 2030 té com a finalitat potenciar i secundar per part de la inspecció educativa, el treball dels centres educatius:​

  • Eix núm. 1.  Emergència Climàtica: sostenibilitat, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, consumisc responsable i vida saludable​.
  • Eix núm. 2. Ciutadania Mundial: Xarxes per la pau, la convivència i la  inclusió​.
  • Eix núm. 3. Igualtat efectiva entre homes i dones.

Per a cadascun dels quals s’estableixen uns objectius i unes línies d’actuació que es desenvoluparan al llarg dels cursos 21-22 i 22-23 al llarg dels quals es proposa als centres interessats a participar. L’EOI Elda ha participat activament en aquest projecte. Pots veure les activitats realitzades en els següents vídeos:

1.Saps què fa nostra EOI pel medi ambient?

2.Repte 8M

3.Repte La cara oculta del teu mòbil