AVALUACIÓ

Pots consultar la normativa relativa a l’avaluació a les Escoles Oficials d’Idiomes en aquest enllaç.