Documentació matrícula

Alumnat nou ingrés

Si vas estudiar en aquesta o una altra EOI fa més de 2 cursos o si mai has estat matriculat con nosaltres (EOI Elda), has de presentar aquesta documentació:

 • Fotocopia DNI /NIE /Passaport
 • Requisit d’accés (títols, certificats o notes que acrediten el nivell inferior) només per a accedir a un nivell superior a 1A2
 • Taxa i justificant de pagament d’obertura d’expediente ( si mai ha sigut alumne/a de cap EOI o si mai t’has presentat a un examen de certificació por lliure)
 • Taxa i justificant de pagament de matricula del curs
 • Justificant de bonificació / exempció (família nombrosa/ monoparental/ discapacitat) si li ho case.
 • Autorització pares/tutores si l’alumne/a se menor d’edat

Antic alumnat

Si vas estudiar el mateix idioma del qual et matricularàs con nosaltres el curs passat has de presentar aquesta documentació:

 • Fotocopia DNI /NIE /Passaport
 • Requisit d’accés (certificat de notes o captura de pantalla de notes de web família)
 • Taxa i justificant de pagament de matricula del curs
 • Justificant de bonificació / exempció (família nombrosa/ monoparental/ discapacitat) si li ho case.
 • Autorització pares/tutores si l’alumne/a se menor d’edat

Alumnat nou ingrés PIALP

Si has sol·licitat formar part del programa PIALP (pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat) por primera vegada enguany, has de presentar aquesta documentació:

 • Fotocopia DNI /NIE /Passaport
 • Requisit d’accés (títols, certificats o notes que acrediten el nivell inferior) només per a accedir a un nivell superior a 1A2
 • Certificat PIALP o captura de pantalla de la llista d’admesos en el programa.

Antic alumnat PIALP

Si ho curs passat vas estudiar el mateix idioma que sol·licites con nosaltres com a alumne PIALP (pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat), has de presentar aquesta documentació:

 • Fotocopia DNI /NIE /Passaport
 • Requisit d’accés (títols, certificats o notes que acrediten el nivell inferior) només per a accedir a un nivell superior a 1A2