Sol·licitud de canvi de grup

Si per algun motiu justificat necessites fer un canvi de grup, pots sol·licitar-lo de manera telemàtica enviant una sol·licitud general al següent correu 03018295.info@edu.gva.es indicant CANVI DE GRUP en l’assumpte. La sol·licitud ha d’acompanyar-se d’un justificant per a sol·licitar el canvi.

Només es podrà fer el canvi si hi ha vacants en el grup que sol·licites.