Oferta cursos de destreses 2022-23

Duració:

• 60 hores presencials (preu: 41,27€)

• 30 hores presencials (preu: 20,63€ )

Matricula presencialment en Secretaria sense cita prèvia.

Documentació a presentar: Imprés de taxes, que es generarà en secretaria el mateix dia de la matrícula, amb justificant de pagament. Per a alumnat no matriculat en l’EOI Elda: certificat acreditatiu de nivell d’accés i fotocopia DNI.

Començament de classes: 26 de setembre 2022

Oferta de cursos i requisits d’accés: Pots consultar ací els cursos de destreses que s’ofereixen en l’EOI d’Elda i les seues secciones en el curs 2022-23.