CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PUC

CONVOCATÒRIA ORALS

ALEMANY

B1 / B2

FRANCÉS

B1 / B2

ANGLÉS

B1 / B2 / C1 / C2

ITALIÀ

B1 / B2 / C1 / C2

VALENCIÀ

B1 / B2 / C1 / C2

SOL·LICITUD DE CANVI D’ORAL

Es pot sol·licitar el canvi d’oral emplenant la sol·licitud i enviant-la per correu juntament amb el justificant corresponent a la següent adreça 03018295.secretaria@edu.gva.es indicant en l’assumpte del missatge CANVI DE TORN D’ORAL. En el cos hauràs d’indicar l’idioma i el nivell així com el dia a canviar.

Les causes que permeten el canvi d’oral es poden consultar en la guia de la persona candidata:

1r- Defunció d’un familiar (de primer grau, ascendent o descendent);
2n- Intervenció quirúrgica;
3r- Citació judicial, com deure inexcusable;
4t- Coincidència amb l’EBAU o amb una altra prova de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana.
5é- Situació de quarantena domiciliària provocada per la COVID-19.

CONVOCATÒRIA ESCRITS

Pots veure les dates i les hores dels exàmens escrits en el següent enllaç.

AULES ESCRITS

ALEMANY

B1 – Aula 2.1 / B2 – Aula 1.6

FRANCÉS

B1 – Aula 1.5 / B2 – Aula 1.1

ANGLÉS

B1 – Aula 1.1 / B2 – Aula 1.1 / C1 – Aula 2.7 / C2 – Aula 1.7

ITALIÀ

B1 – Aula 2.1 / B2 – Aula 2.1 / C1 – Aula 2.2 / C2 – Aula 2.2

VALENCIÀ

B1 – Aula 1.7 / B2 – Aula 1.1 / C1 – Aula 1.1 / C2 – Aula 1.1

Recorda que HAS DE presentar-te a totes les destreses en les quals tingues una nota inferior a 5; POTS presentar-te a aquelles destreses en les quals tingues entre 5 i 6.4 i NO POTS presentar-te a les destreses en les quals tingues una nota igual o superior a 6.5.

NOTA: la mediació consta de DUES PARTS: mediació escrita i mediació oral. Has de presentar-te a totes dues parts per a poder superar la destresa.