CONSULTA NOTES CERTIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA 21-22

NOTES CERTIFICACIÓ

Pots consultar les notes de certificació de tots els idiomes en el següent enllaç a partir de les 14:00h del 15/09/22.

NOTA: si no pots veure les teues notes en l’enllaç, pots consultar-les punxant en el nivell corresponent a baix.

B1B2C1C2

SOL·LICITUD REVISIÓ DE LA QUALIFICACIÓ

A partir de les 16:30h del dia 16/09/22 i fins a les 13.30h del dia 20/09/22 en horari de secretaria es podrà sol·licitar la revisió de les proves de certificació de tots els idiomes que han publicat les seues notes el dia 15.

Es presentarà una sol·licitud general en la secretaria de l’EOI de manera presencial indicant l’idioma i el nivell de la prova que es vol revisar. Es pot autoritzar una altra persona al fet que presente el tràmit (imprés autorització).

REVISIÓ PROVES CERTIFICACIÓ

La revisió de les proves es realitzarà el dia 21/09/22.

ALEMANY – De 10.00 a 11.00. Aula 1.6

FRANCÉS – D’11.00 a 12.00. Aula 1.7

INGLÉS – De 10.00 a 11.00. Aula 1.1

ITALIÀ – De 10.00 a 11.30. Aula 2.1

VALENCIÀ – De 10.30 a 12.00. Aula 2.6

NOTES DEFINITIVES

Pots consultar les notes definitives de certificació de tots els idiomes en el següent enllaç.

SOL·LICITUD RECLAMACIONS

Es poden presentar en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les qualificacions definitives mitjançant la presentació de l’imprés sol·licitud general en la secretaria del centre.

NOTA – no estar d’acord amb la notano és motiu de reclamació.

Legislació aplicable a les reclamacions: 

ORDRE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga.(DOCV 28/12/2011)