2015-17 Projecte Europeu Erasmus +

En 2015 l’Escola d’Idiomes d’Elda va iniciar la seua marxa europea participant en un projecte Erasmus+ KA1 amb diversos objectius:

1. Millorar la Competència digital: noves eines i tecnologies aplicades a l’ensenyament i procés d’avaluació de llengües estrangeres; el paper dels ordinadors i Internet no sols en la nostra labor docent sinó també en la confecció i en l’avaluació de les proves d’avaluació. La inclusió de les TIC ens ajudarà a flexibilitzar els nostres models d’ensenyament per a donar cabuda a nous grups d’adults que no poden accedir als nostres estudis.

2. Incloure la subdestresa de Mediació en la nostra docència i la seua posterior avaluació. Aquesta està recollida en el MECR en el qual es basa en el currículum dels ensenyaments de les EEOOII, però fins al moment treballem únicament les altres quatre destreses: comprensions lectores i
auditiva i expressions escrites i orals. Necessitem, per tant, pràctica en la docència i avaluació d’aquesta destresa alhora que cobrim les necessitats formatives ajustades a la demanda de l’entorn laboral, social i empresarial, que requereix professionals especialitzats en mediació lingüística i intercultural amb coneixement de diverses llengües comunitàries.

3. Millorar i augmentar la transparència en el procés de Reconeixement, Avaluació i Certificació dels nostres títols i la nostra institució a nivell europeu.

4.Augmentar la Dimensió Europea: Entre els objectius més importants de la Unió Europea estan el coneixement d’idiomes per a l’ocupabilitat i mobilitat dels ciutadans. De fet el multilingüisme és una de les pedres angulars del Projecte Europeu i per aquesta raó la Unió Europea ha establit l’objectiu que tot ciutadà ha de tindre l’oportunitat d’adquirir almenys dos idiomes estrangers. Per aquesta raó és tan important la millora en el reconeixement de les qualificacions i capacitats en els diferents països membres i per a això s’han creat diferents eines, com els nivells de descripció de capacitats lingüístiques recollides en el MECR, l’EUROPASS, i el Portfolio.

5. Construir una xarxa de contactes amb professionals de l’ensenyament d’idiomes en altres institucions europees de manera que possibilite el manteniment dels objectius d’aquest projecte al llarg del temps mitjançant l’intercanvi d’idees i possibles col·laboracions futures. Pretenem ampliar les col·laboracions a centres d’altres països que puguen estar desenvolupant projectes similars amb la mateixa línia d’actuació.

Amb aquests objectius marcats, el professorat de l’EOI va realitzar diverses estades formatives a Grècia i el Regne Unit durant la duració del projecte (de 2015 a 2017).

Al novembre de 2015 Pilar Calatayud va visitar York per a fer un curs d’una setmana del centre de formació York Associates de York (el Regne Unit). El curs titulat Teaching intercultural communication skills se centra en la introducció de temes multiculturals en la docència de llengües estrangeres.

Al juny de 2016 Les professores Esther Belda i Bàrbara Cuesta van viatjar a Londres per a fer un curs de formació de formadors d’intèrprets en la London Metropolitan University.


A l’agost de 2016 la professora Nuria Company va viatjar a Norwich per a fer un curs sobre Blended Learning en la institució NILE.


Al novembre de 2016, un grup de professors de l’EOI (Esther Belda, Pilar Calatayud, Núria Company, Nieves Gómez, Mª Luisa Muñoz i Mariano Ochoa) van viatjar a Grècia per a participar en un curs de mediació lingüística (CROSS-LINGUISTIC MEDIATION IN TEACHING AND TESTING) en la Universitat Nacional Kapodistríaca d’Atenes. El curs va ser impartit per la Professora Emèrita Bessie Dendrinos i les professores Mary Drossou, Kia Karavás i Maria Stathopoulou.
Durant la seua estada a Atenes el professorat va aprofundir en diferents aspectes de l’ensenyament i l’avaluació de la mediació lingüística oral i escrita a més de participar com a observadors en els exàmens estatals dissenyats per aquesta universitat.


Al gener de 2017 la professora Núria Company torna a Norwich per a realitzar una observació (job shadowing) dels cursos en línia que NILE organitza per a professors per a revisar, analitzar, avaluar i comentar l’estructura i el contingut d’aquests cursos i poder aplicar a posteriori este
aprenentatge en els nostres ensenyaments.


Al març de 2017 les professores Esther Belda i Bàrbara Cuesta tornen a Londres a la London Metropolitan University a realitzar una observació (job shadowing) dels cursos d’intèrprets que es realitzen allí per a poder analitzar i avaluar l’estructura dels ensenyaments i poder aplicar-les en el disseny dels cursos que continguen mediació oral i escrita.


Una vegada finalitzades les formacions, el professorat participant va realitzar diverses accions de difusió del projecte, participant en diverses activitats formatives i informatives, tant per al claustre de l’EOI com en altres institucions.

Lliurament del premi reconeixement a la qualitat.