Calendari Escolar

CURS 2022-23

Les activitats escolars del curs acadèmic 2022-2023 s’iniciaran i finalitzaran en funció dels ensenyaments cursats.

En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.