ALICIA, 3 ANYS A
Mª jOSÉ C., 3 ANYS B
ROSA L., 3 ANYS C
ELENA, 4 ANYS A
MIREIA, 4 ANYS B

ESTER, 4 ANYS C
INMA, 5 ANYS A
Mª JOSÉ O., 5 ANYS B
ANTÒNIA, 5 ANYS C
RAQUEL M., PT
RAQUEL C., SUPORT
MARTA, SUPORT I ANGLÈS

ROSA P., SUPORT