En aquest apartat podeu trobar els impresos necessaris tant per al nou alumnat com per als alumnes que continuen en el Centre. Recordeu que els documents d’inici de curs cal que els òmpliguen TOTS ELS ALUMNES (tant nous com antics).