El Centre

QUI SOM

Volem ser una autèntica comunitat educativa, on famílies, docents,  institucions i alumnat, participen de manera activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge, per a arribar a ser un espai obert al barri de reflexió, progrés i convivència i actuar com a motor de canvi. Capacitant a l’alumnat a prendre part activa en la societat, preparant-los per a realitzar professions de reconeixement. Ajudant-les/us a créixer en habilitats socials i en la gestió d’emocions, posant al seu abast tècniques eines amb les quals compensar la falta de capacitats o les desigualtats econòmiques, tot això en un clima de confiança i proximitat

EN QUÉ ESTEM TREBALLANT

Els nostres espais seran inclusius i estaran adaptats a l’atenció de les necessitats del nostre alumnat. Comptarem amb patis acollidors, naturalitzats, verds, ombrejos i amb zones càlides; segurs (vetlant per la integritat física de les alumnes i alumnes), dinàmics (zones diverses) i coeducatius (sense distingir jocs per raó sexe).Comptarem també amb aules multifuncionals i amb corredors que seran una prolongació de les aules on coexistisquen les TICS amb jocs que desenvolupen la psicomotricitat, l’enginy i la creativitat.

Tindrem una biblioteca amb llibres que eduquen en la igualtat de gènere i ens sensibilitzen en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

El centre tindrà una línia pedagògica clara i perfectament definida. La metodologia serà viva, activa, manipulativa i significativa, on el protagonista principal siga l’alumnat. Els temps i continguts seran flexibles adequant-se a les necessitats deixant a un costat la rigidesa de l’horari convencional. Els recursos personals i materials es dirigiran cap a l’atenció a la diversitat de manera inclusiva a través de la *codocencia i suport dins de l’aula ordinària. Ens agradaria comptar amb el suport i participació de les famílies i tota col·laboració d’agents externs seran benvinguts. Finalment, i amb l’objectiu de millorar contínuament la qualitat de l’educació a tots els nivells, apostem per una avaluació  que abaste tot el procés d’ensenyament-aprenentatge: inicial, global o formativa i final o sumativa. De la mateixa manera analitzarem els recursos, la metodologia i la nostra pròpia pràctica docent, així com facilitarem una coavaluació de l’alumnat.

ELS NOSTRES PRINCIPIS ÉTICS I DE FUNCIONAMENT:

Volem que totes les persones siguen tractades justament i amb equitat, donant a cadascuna el que necessita, amb el suport institucional i administratiu.Respecte a la diversitat que afavorisca la integració real de tot l’alumnat i aprofitar-la com a enriquiment cultural.Creiem fermament en la coeducació com l’única forma possible de posar fi a la discriminació de sexe i aconseguir la igualtat de gènere.Sabem que estem interconectad@s un@s amb otr@s, compartim el planeta, per tant fem nostra la lluita contra el canvi climàtic, el consum responsable i el bon ús de l’aigua.Aprenem uns dels altres i compartim el que sabem.Resolem els problemes escoltant-nos els uns als altres, denunciant les injustícies i buscant junts les solucions, afavorint la convivència.