El CEIP «La Constitució» som un centre públic que forma alumnat d’Ed. Infantil i Ed. Primària.

El nostre centre és un centre democràtic, pluralista i respectuós amb les diferents ideologies. Igualment, desenvolupem de manera integral al nostre alumnat, és a dir, des del punt de vista de l’equilibri personal, psicomotriu, emocional, de relacions entre iguals… afavorim un desenvolupament òptim a nivell cognitiu basant-nos en metodologies innovadores i un enfocament globalitzador.