Història

Història del nostre centre

El C.P. El Faro, és un centre públic situat en el Cap de l'Horta, Alacant.

     El Centre es va obrir l'any 1999 al carrer Camí del Faro amb un pavelló de 6 unitats d'Infantil , i es van matricular tots els alumnes excedents de la zona a causa de l'expansió demogràfica que el barri Cap de l'Horta va patir en aquests anys. Es va inaugurar tan sols amb  4 nivells d'Infantil i un 1r de primària.

      Al següent curs 2000-01, es van habilitar aules de primària pertanyents al nostre centre,  però situades en els diferents centres del districte per no tindre capacitat per a albergar a tot l'alumnat en l'aulari d'infantil.

     Durant el següent curs 2001-02 va començar la construcció del centre,  però manteníem  les aules de primària redistribuïdes en els col·legis de la zona: C.P.  Voramar, C.P. L'Albufereta i C.P. La Condomina.

En el curs 2002-03, a causa del creixement de matrícula i la demora per l'obertura del pavelló de primària, es va ordenar des de la inspecció educativa el doble torn des de setembre, on els alumnes d'Infantil realitzaven la seua jornada lectiva al matí i certs alumnes de Primària a la vesprada.

Al gener del 2003 es va inaugurar l'edifici de Primària donant l'entrada principal pel carrer Sard, 4 i va albergar a l'alumnat de 1r a 6é, quedant acabada la construcció del C.P. El Faro, amb totes les seues instal·lacions distribuïdes en dues plantes. En la Planta Baixa: Menjador-Cuina, pista esportiva-zona d'esbarjo, gimnàs, sala de música, despatxos de direcció, secretaria, direcció d'estudis, orientadora escolar, aula d'usos múltiples, sala d'AMPA. En la planta primera: 12 aules de primària, aula de música, aula d'informàtica, biblioteca-aula d'anglés, 2 aules xicotet grup per a P.T., 1 aula de A.L., i 1 aula de religió.

 

DIRECTORS DEL CENTRE:

Eva Moreno Marín , des de 1999 a 2011

Jose Miguel Lozano Álvarez de 2011 a l'actualitat