vídeo escola en moviment_500019211459_v1.0

Contenido creado automáticamente por Mestre@casa con el documento escola en moviment.html con ID 500019211459

Fins el llatí hem de remuntar-nos per poder trobar l’orige etimològic de la paraula «moviment». En concret, al fer-ho descobrim que és fruit de la suma de dos vocables: el verb «movere», què és sinònim de «mudar d’un lloc a un altre» i el sufixe «ment», que és equivalent a «acció i efecte».

Quan ens movem lliberem endorfines que són conegudes com les hormones de la felicitat.

L’escola en moviment és: motivació, convivència, esforç i generositat. En definitiva, felicitat.

El dia té més sentit si les experiències són compartides. Experiències que formen part de la nostra història i de la història de la nostra escola, l’Ausiàs March.

Gràcies també al «motor» d’aquesta activ

                                                                                                                                                                                                                         Per Isabel Granchel, mestra i cap d’estudis de l’Ausiàs

 

 

Des del curs 2015-2016 el mestre Rafa, acompanyat per tot el professorat, està empenyat en que els xiquets i xiquetes de l’escola coneguen millor la història i l’entorn de la nostra localitat, Paterna.

És per això que, un dia a l’any, tots eixim de l’escola per tal de fer diferents activitats pel poble. Ho fem barrejats per edats i acompanyats per les famílies, en col.laboració de moltes persones que presten el seu temps desinteressadament per tal d’ajudar-nos i apropar-nos més a les nostres arrels.