Avaluació eficient per criteris i competències

La funcionalitat del treball del coneixement basat en competències clau fa que aquestes han de ser integrades en totes les matèries curriculars. A més a més, tenint present tot el marc legal que les regula, pretenem en aquest curs, reflexionar i crear una planificació de les nostres classes amb la metodologia docent adient per a treballar-les, des de les diferents eines que oferirem al professorat fins a l’establiment d’una autèntica avaluació competencial.

Informació i inscripció