COL·LEGI D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA BALTASAR RULL VILLAR
Curs 2023/2024

“L’educació és un dret que parteix

de la igualtat d’oportunitats de tots i totes”.

CODI CENTRE: 12002038RÈGIM: CENTRE PÚBLICCIF: Q6255045D