Aneu a la barra d'eines

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web”.

Accés

Es pot optar per accés directe amb els títols de Batxiller, Universitari, Tècnic o tècnic Superior de Formació Professional (o estudis equivalents)

Mitjançant prova quan no es complisquen els requisits d’accés directe i tinguen 19 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs.

Mòduls professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació – 3 hores setmanals (96 hores)
  • Sistemes informàtics – 5 hores setmanals (160 hores)
  • Bases de dades – 5 hores setmanals (160 hores)
  • Programació – 8 hores setmanals (256 hores)
  • Entorns de desenvolupament – 3 hores setmanals (96 hores)
  • Formació i orientació laboral – 3 hores setmanals (96 hroes)
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés – 3 hores setmanals (96 hores)
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Desenvolupament web en entorn client – 7 hores setmanals (140 hores)
  • Desenvolupament web en entorn servidor – 8 hores setmanals (160 hores)
  • Desplegament d’aplicacions web – 4 hores setmanals (80 hores)
  • Disseny d’interfícies web – 6 hores setmanals (120 hores)
  • Projecte de Desenvolupament d’aplicacions web – (40 hores)
  • Empresa i iniciativa emprenedora – 3 hores setmanals (60 hores)
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés – 2 hores setmanals (40 hores)
  • Formació en Centres de Treball – 30 hores setmanals (400 hores)

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de Desenvolupament d’Aplicacions Web l’alumne serà capaç de:

 • Desenvolupar elements de programari en l’entorn client.
 • Desenvolupar elements de programari en l’entorn servidor.
 • Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet.
 • Programar en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió.
 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Programar bases de dades relacionals.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Programador Web.
 • Programador Multimèdia.
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns Web.

Així com també permet continuar cap a estudis universitaris.

Més informació

 FSE