Servicis

Servicios

Escola matinera

Horari de 7:30h a 9:00h

 

Preu per dia: 3€

Preu al mes: 35€

 

 

 

 

Menjador escolar

Disposem de cuina al centre. Els servici de menjador als messos de setembre i juny estan condicionats a la demanda de les famílies.

*1r torn de menjador: 12:30h a 13:30h

2 anys: a la seua aula

Des de EI 3 anys fins a 2n de EP al menjador

 

*2n torn de menjador: 13:30h a 14:30h

Des de 3r EP fins a 6é de EP