Llengua i Literatura Valenciana

· Componentes:

VELLÓ VITORIA, Mª ANTONIA (Secretaria)

ESCUDERO GALVÁN, MARTINA (Jefa de Departamento)

FONT LLORET, GEMA

MARTÍNEZ VARGAS, Mª BELÉN