Matrícula FP Grado Medio Curso 2023-2024

Matricula Cicle Formatiu Grau Mitjà

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Cicles Formatius de Grau Mitjà(Obligatorio)
Curs(Obligatorio)
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula 4º de la ESO Curso 2023-2024

Matricula 4rt d'ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?

L'alumnat se li assignaran tres assignatures UNA DE CADA BLOC. En cada bloc, l'alumne ha de triar per ordre de preferència totes les assignatures

Assignaturas Optatives. L'alumnat hade triar totes les assignatures per ordre de preferència (només es cursarà una)

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula FP Grado Superior Curso 2023-2024

Matricula Cicle Formatiu Grau Superior

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare
Nom de la Mare
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Cicles Formatius de Grau Superior(Obligatorio)
Curs(Obligatorio)
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula 2o de Bachillerato Curso 2023-2024

Matricula 2n Batxillerat

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Vols cursar l'assignatura de Religió? (opcional: 1 hora)
Opció Humanitats i Ciències Socials / Ciències i Tecnologia(Obligatorio)
Humanitats
Ciències Socials
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia. Marqueu UNA assignatura

Assignatures Optatives: Trieu-les per ordre de preferència. L'alumne només en cursarà una

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula 3º de la ESO Curso 2023-2024

Matricula 3r d'ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula 2º de la ESO Curso 2023-2024

Matricula 2n d'ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Obligatorio)