Sol·licitud de transport escolar.

Si vius a 3 o més quilòmetres de l'IES

1-Alumnat que en el curs 2019-2020 ja va sol·licitar el transport escolar.

1.1- Si eres usuari de Web Família:

Descàrrega en web família l'esborrany de sol·licitud de transport on apareixeran les teues dades. Hauràs d'imprimir-ho , signar-ho i presentar l'esborrany en el centre on estaràs matriculat en el curs 20-21, sense necessitat de presentar mes documentació. Si alguna de les dades que figuren en l'esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l'apartat G de l'esborrany, presentant este en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

1.2- Si no eres usuari de web Família:

Poden sol·licitar en el centre educatiu on l'alumnat estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud de transport, on constaran pregravades les dades que obren en poder d'aquesta Administració. Si les persones sol·licitants estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l'esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l'alumnat matriculat durant el curs 20-21. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa. Si les dades d'algun alumne no són conformes es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l'apartat G de l'esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

2-Alumnat que en el curs 19-20 NO sol·licite el transport escolar.

Ha d'emplenar el següent document i presentar-lo en l'IES.

Sol·licitud de transport escolar

A més has d'aportar algun document que justifique el teu domicili ( últim rebut de  llum, gas, empadronament…)

IMPORTANT: Per al lliurament de la documentació i a causa de la situació sanitària en què ens trobem es demanarà cita prèvia.