Àrees Professionals

Àrees Professionals

Les àrees professionals agrupen, en un mateix àmbit, la nostra oferta de titulacions d’ensenyaments de règim especial i de formació professional. Tot això amb la intenció que aquella persona que tinga interés en un àmbit professional concret tinga a un colp d’ull tota l’oferta relacionada i li resulte més fàcil així informar-se.

Activitats Físiques i Esportives

Administració i Gestió

Agrària

Arts Gràfiques

Arts i Artesanies

Comerç i Màrqueting

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Energia i Aigua

Ensenyaments Artístics Dansa (ERE)

Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny (ERE)

Ensenyaments Esportius (ERE)

Ensenyaments Musicals (ERE)

Fabricació Mecànica

Fusta, Moble i Suro

Hoteleria i Turisme

Imatge i So

Imatge Personal

Indústries Alimentàries

Indústries Extractives

Informàtica i Comunicacions

Instal·lació i Manteniment

Marítim Pesquera

Química

Sanitat

Seguretat i Medi Ambient

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Tèxtil, Confecció i Pell

Transport i Manteniment de Vehicles

Vidre i Ceràmica