Enlaces de interés valenciano

Diaris:

http://www.vilaweb.cat/

Radio:

http://www.catradio.cat/

Televisió:

http://www.tv3.cat/

http://www.tv3.cat/33

Alguns programes de televisió:

Karakia : http://www.tv3.cat/karakia/capitols

Trau la llengua : http://www.youtube.com/results?search_query=trau+la+llengua&sm=3

Caçadors de paraules : http://www.tv3.cat/ptv3/tv3TotsVideos.jsp?idint=218222474&seccio=video

Diccionaris en línia:

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans:

http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp

Gran Diccionari de la Llengua Catalana:

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Diccionaris de Vox (bilingüe català − castellà / castellà − català):

www.diccionarios.com

Optimot: www.optimot.gencat.cat és un cercador molt bo : http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

http://www.enciclopedia.cat/

http://elpuntavui.cat/serveis/diccionaris.htlm

 Traductors automàtics:

http://www.gva.es/salt

http://14.gencat.cat/llc/AppJava/pdf/criteri.pdf 41

http://termcat.cat/  (lèxic especialitzat)

Exercicis interactius de tots els nivells, proves de nivell, bibliografia:

SALC – http://www.upf.es/gl

Exercicis de morfologia, lèxic i ortografia. Nivell mitjà.
GEX – http://www.ub.es/slc/ffll/accgex.htm

Qüestions puntuals sobre la llengua:

Fitxer Lingüístic – http://www.upc.es/slt/cat/publicacions/fl/fl.htm

Divers:

Termcat – http://www.termcat.es

Òmnium cultural – http://www.omniumcultural.org

Institut d’Estudis Catalans – http://www.iec.es

Associació de mestres Rosa Sensat – http://www.pangea.org/rsensat