Absències

Aquesta secció s'actualitza diàriament:

 

IDIOMA SECCIÓ GRUPS AULA DATA D'INICI DE L'ABSÈNCIA DATA DE REINCORPORACIÓ