PROVES I MATRÍCULA DE VALENCIÀ A LES EOI

L’alumnat que estiga matriculat en el programa formatiu c): coneixement i ús del valencià, en un centre de Formació de Persones Adultes (FPA) en el nivell B1, B2, C1 o C2 pot presentar-se a la prova de certificació en el mateix nivell en què estiga matriculat.
És necessari tenir el NIF/NIE gravat en l’aplicació ITACA del centre.

https://proveseoi.gva.es/index.html ETIQUETA «ALUMNAT FPA»

Tutorial del procés de matrícula