Exàmen de Matemàtiques tema 10

Bon día a toas, vos recorde que el pròxim día 10 hi haurà examen de matemàtiques del tema 10:

 

Els continguts a treballar són:

-  Rectes i angles

- Definció de: recta, punt i angle.

-  Tipus de rectes

- Tipus de angles segons l'obertura i segons la posició.

- Mesura d'angles.

- Angles i girs.

- Mesurar rectes en la regla.

 

Bona sort!!!!