Curso Programa de gestión de bibliotecas escolares: PMB

El PMB és un SIGB (Sistema Integrat de Gestió de Biblioteca) que està realitzat conforme a les normes i estàndards de la biblioteconomia. Respecta la norma UNIMARC, la recomanació 995 i permet la importació de registres de REBECA, el projecte de catalogació cooperativa entre les Biblioteques Públiques de l’Estat i les biblioteques centrals de les Comunitats Autònomes, i de qualsevol tipus de bases de dades. Funciona en “multipuesto i en monopuesto”, la màquina actua de servidor i de lloc de treball, i està adaptat per a les xarxes de centres de documentació o de biblioteques.