El desenvolupament de les tasques diàries de l’equip d’educadores d’educació especial al CEE Castell Vell