Horari d’atenció amb cita prèvia (telefònica o correu electrònic): dilluns 11:00h- 13:00h, dimarts 14:30h- 16:00h i dijous 9:30- 11:00h

📩 Correu electrònic de contacte: e.alcarazsanchez@edu.gva.es

ÀMBITS D’ASSESSORAMENT:

  1. Suport al procés d’ensenyament-aprenentatge.
  2. Promoure la igualtat, convivència i benestar emocional de l’alumnat.
  3. Acompanyament en la transició entre centres/etapes i acollida. 
  4. Orientació acadèmica i professional.
  5. Assessorament a les famílies i acordar pautes que contribuïsquen a millorar el desenvolupament personal, intel·lectual, acadèmic, social i emocional de les seues filles i fills.