Horari d’atenció amb cita prèvia (telefònica): de dilluns a divendres 9:45h-10:30h


FUNCIONS DE LA INFERMERA ESCOLAR

ASSISTENCIAL

Engloba les accions directament relacionades amb atenció, tractament i rehabilitació de la salut de l’alumnat.

DOCENT

Instrument prioritari en la promoció de la salut i en l’adquisició d’habilitats i hàbits saludables.

ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ

  • Gestió del procés d’atenció, recopilació i emmagatzematge de la informació referent a l’alumnat.
  • Abucasis- Supro.
  • Dotació al servei de infermeria dels recursos materials necessaris i la seua reposició.

COORDINACIÓ

  • Amb entitats i institucions externes al nostre centre.
  • Hospital i Hospital de Dia de referència.
  • Salut Pública.
  • Associons específiques: Asindown, Seedo…

INVESTIGADORA

Indispensable per al desenvolupament professional de la infermeria i per a una qualitat en l’atenció que es proporciona.


EDUCACIÓ PER A LA SALUT