Horari d’atenció amb cita prèvia: dimecres 8:30h- 9:30h

📩 Correu electrònic de contacte

– Rocío Boada: r.boadafortes@edu.gva.es

– Elena García: e.garciasoriano@edu.gva.es

ÀMBITS D’ASSESSORAMENT:

El personal fisioterapeuta atén l’alumnat amb necessitats educatives especials, derivades de trastorns motors, des d’una perspectiva inclusiva i que potencia al màxim la seua autonomia personal, rendiment escolar i participació en la vida escolar, realitzant les següents funcions:

1. Dur a terme els objectius terapèutics de la seua programació de fisioteràpia, sobre la base de l’informe mèdic, aplicant les tècniques fisioterapèutiques per a la reeducació i la rehabilitació de les funcions motrius, i/o la compensació de la limitació funcional de l’alumnat.

2. Avaluar el progrés de l’alumnat i elaborar l’informe final de curs per al centre i les famílies.

3. Coordinar-se amb tots els professionals i les professionals que intervenen en l’educació de l’alumnat així com participar en les reunions amb les famílies sobre el procés de l’alumnat a qui atén.

4. Col·laborar dins de l’àmbit de les seues competències, en les propostes d’adaptacions d’accés, per a l’alumnat amb discapacitat motriu i assessorar en la sol·licitud de productes de suport.

5. Coordinar-se amb l’equip sanitari rehabilitador de la zona, tècnics ortopedistes o ortopèdics i amb un altre personal implicat per a la programació de la intervenció amb l’alumnat.

6. Participar amb l’aportació de propostes en l’elaboració i modificació dels documents organitzatius del centre i en el Consell Escolar, en relació a l’adaptació curricular de l’alumnat en què intervenen.