Organitzaci贸 de l’etapa de Transici贸 a la Vida Adulta (TVA)

1. La transici贸 a la vida adulta compr茅n el tram d鈥檈dat entre els 16 i els 21 anys, comptant l鈥檃ny natural en qu猫 els complisquen, i est脿 dirigida a l鈥檃lumnat que compleix els tres requisits seg眉ents: tindre complits els setze anys, haver cursat l鈥檈nsenyament obligatori en un centre d鈥檈ducaci贸 especial o, excepcionalment, en un centre ordinari, quan els necessitats de l鈥檃lumnat aconsellen continuar la seua escolaritzaci贸 mitjan莽ant aquests tipus de programa i que els seues necessitats de suport aconsellen continuar el proc茅s educatiu mitjan莽ant aquests programes.

2. La transici贸 a la vida adulta ha de posar l鈥櫭╩fasi en l鈥檃dquisici贸 de compet猫ncies que faciliten l鈥檃utonomia de l鈥檃lumnat en la vida quotidiana i s鈥檕rienta a la consecuci贸 dels objectius seg眉ents:

a) Consolidar i desenvolupar els capacitats de l鈥檃lumnat i promoure el major grau possible d鈥檃utonomia personal i social.

b) Mantindre i aplicar a la vida quotidiana els compet猫ncies clau adquirides en els etapes corresponents a l鈥檈nsenyament b脿sic obligatori.

c) Fomentar la participaci贸 de l鈥檃lumnat en tots els 脿mbits en qu猫 茅s desenvolupa la vida adulta.

d) Desenvolupar els aspectes relacionals que els defineixen com a membres d鈥檜na societat, construir la seua pr貌pia identitat personal i afavorir la participaci贸 i responsabilitat ciutadana.

e) Adquirir habilitats laborals de car脿cter polivalent, la capacitat per a seguir normes elementals i de seguretat en el treball, la motivaci贸 davant la taverna i la no discriminaci贸 per ra贸 de g猫nere o qualsevol altra circumst脿ncia.

3. La transici贸 a la vida adulta s鈥檈structura en els 脿mbits d鈥檈xperi猫ncia seg眉ents: Autonomia personal en la vida di脿ria, Inclusi贸 social i comunit脿ria i Orientaci贸 i formaci贸 laboral.


Aula TVA 1

Tutora: Eva Herrador 馃摡 em.herradormellado@edu.gva.es

Educadora: Rosa Poblet 馃摡 rm.pobletjovani@edu.gva.es

Aula TVA 2

Tutora: Benjam铆n Hueso 馃摡 b.huesofernandez@edu.gva.es

Educadora: Eva Tena 馃摡 ei.tenasafont@edu.gva.es

Aula TVA 3

Tutora: Sara Merchan 馃摡 s.merchanmundina@edu.gva.es

Educadora: Lorena Mart铆nez 馃摡 l.martinezgali@edu.gva.es


Mestres d’Audici贸 i Llenguatge:

– Lid贸n Jovan铆 馃摡 ml.jovaniferreres@edu.gva.es

– M陋 Jos茅 Portol茅s 馃摡 mj.portolesfernand@edu.gva.es

Mestres PT refor莽:

– Reyes Bayo 馃摡 r.bayo@edu.gva.es

– Sara G贸mez 馃摡 s.gomezaldaravisot2@edu.gva.es

Mestre de m煤sica: Josep Vidal 馃摡 j.vidalsolbes@edu.gva.es

Professora t猫cnic d’Hort: Mar铆a Fuertes 馃摡mf.fuertesmoya@edu.gva.es

Fisioterapeuta: Elena Garc铆a