Inscripció al menjador

  • Període d’inscripció del 15 al 25 d’agost. Modalitat únicament telemàtica a través del següent formulari.
  • Dia 4 de setembre publicació d’inscrits al tauler d’anuncis del centre.
  • Dies 4 i 5 possibles esmenes o modificacions d’errades.
  • Inici del servei de menjador el dia 11 de setembre, dia d’inici del curs. Horari de 13 h a 15 h.
  • Període d’inscripció extraordinari (en cas d’haver places lliures) del 18 al 20 de setembre.
  • 2 d’octubre inici de l’horari de 14 h a 15:30 h i inici de les activitats extraescolars.
  • A partir del 16 d’octubre tornarem a obrir la possibilitat de noves altes si hi ha places disponibles.