Llistats d’admissió

Foto de Cytonn Photography de Pexels

En aquest enllaç podeu veure els llistats d’admissió a través de la pàgina de la Conselleria d’Educació.

 

LLISTAT DE PERSONES ADMESES AL PFQB AUXILIAR DE PERRUQUERIA

Llistat provisional de persones admeses al PFQB de Perruqueria

 

ESO

Llistat definitiu de persones admeses en l’ESO

Llistat definitiu de persones NO admeses en l’ESO

Alumnat adscrit de 1 d’ESO provinent del CEIP les Foies i el CEIP Joan XXIII

 

BATXILLERAT

Llistat definitiu de persones admeses en 1 BAC

Llistat definitiu de persones NO admeses en 1 BAC

Llistat definitiu de persones NO admeses en 2 BAC

Llistat definitiu de persones admeses en 1 BAH

Llistat definitiu de persones NO admeses en 1 BAH

Llistat definitiu de persones NO admeses en 2 BAH

 

CICLES FORMATIUS d’IMATGE I SO

Llistat definitiu de persones admeses en 1r de Grau Mitjà de Vídeo-discjòquei i So

Llistat definitiu de persones admeses en 2n de Grau Mitjà de Vídeo-discjòquei i So

Llistat definitiu de persones admeses en 1r de Grau Superior d’Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge

Llistat definitiu de persones admeses en 1r de Grau Superior d’ Animació 3D, Jocs i Entorns interactius

Llistat definitiu de persones admeses en 2n de Grau Superior d’ Animació 3D, Jocs i Entorns interactius

Llistat definitiu de persones admeses en 1r de Grau Superior de So per Audiovisuals i Espectacles

Llistat definitiu de persones admeses en 2n de Grau Superior de So per Audiovisuals i Espectacles

 

CICLES FORMATIUS de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Llistat definitiu de persones admeses en 1r de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Llistat definitiu de persones admeses en 2n de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Llistat definitiu de persones admeses en 1r de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil

Llistat definitiu de persones admeses en 2n de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil

Llistat definitiu de persones admeses en 1r de Grau Superior de Tècnic d’Animació Sociocultural i Turística

 

LLISTAT DE PERSONES NO ADMESES A CICLES FORMATIUS

Llistat definitiu de persones NO admeses en primera opció a cicles formatius de Grau Mitjà

Llistat definitiu de persones NO admeses en primera opció a cicles formatius de Grau Superior