Revista IES Veles e Vents

Ja s’ha publicat el número 6 de la revista de l’IES, corresponent al primer trimestre del curs 2021-22. Ha estat dirigida pel Departament de Valencià i compta en l’equip de redacció amb alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO de l’optativa de Taller Interdisciplinar, tot i que també hi trobareu articles redactats per estudiants d’altres cursos. Enhorabona a tots i totes pel treball realitzat!

Enllaç a la revista.

Proves Homologades – Obtenció del nivell A2 de Francés

Data de realització de la prova: 14 de febrer – 11.30 hores

Les sol·licituds de participació s’han de presentar a la Secretaria de l’institut abans del 12 de gener. Cal emplenar la «sol·licitud de participació» i portar fotocòpia del Document d’Identitat.

Condicions de participació:

 • Haver nascut en 2006 o abans.
 • Tindre Document d’Identitat (DNI, NIE, etc.).

Terminis:

 • Per presentar la sol·licitud de participació: fins el 12 de gener.
 • Publicació dels llistats provisionals de participació: 12 de gener al tauler habilitat davant de secretaria.
 • Subsanació d’errors: a partir del 14 de gener i fins el 27 de gener.
 • Publicació dels llistats definitius de participació: 27 de gener.

Més informació:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Proves Homologades – Obtenció del nivell A2 d’Anglés

Data de realització de la prova: 9 de febrer – 11.30 hores

Les sol·licituds de participació s’han de presentar a la Secretaria de l’institut abans del 22 de desembre. Cal emplenar la «sol·licitud de participació» i portar fotocòpia del Document d’Identitat.

Condicions de participació:

 • Haver nascut en 2006 o abans.
 • Tindre Document d’Identitat (DNI, NIE, etc.).

Terminis:

 • Per presentar la sol·licitud de participació: fins el 22 de desembre.
 • Publicació dels llistats provisionals de participació: 10 de gener al tauler habilitat davant de secretaria.
 • Subsanació d’errors: a partir del 12 de gener i fins el 25 de gener.
 • Publicació dels llistats definitius de participació: 26 de gener.

Més informació:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Eleccions al Consell Escolar – 18 de novembre de 2021

El pròxim 18 de novembre se celebren les eleccions al Consell Escolar. Famílies, alumnat i personal del centre estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern. En aquest espai anirem publicant, durant els propers dies, informació diversa sobre el procés de votació: candidatures dels diferents sectors, procediment per demanar el “vot per correu”, horari de les votacions, resultats. etc.

Carta de la Directora General d’Innovació Educativa a les Famílies.

Carta de la Directora General d’Innovació Educativa a l’alumnat.

Sol·licitud del “vot no presencial” (vot per correu).

Resultats provisionals.

Resultats definitius.

Premis Extraordinaris de FP 2021

PER A L’ALUMNAT QUE VA FINALITZAR ELS ESTUDIS EN EL CURS 2020-21

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca els premis extraordinaris de FP, corresponents al curs 20-21 amb la Resolució de 14 de juliol de 2021 (DOGV 19/07/2021).

Pot concórrer l’alumnat que durant el curs 20/21 haja finalitzat els seus estudis de FP en centres sostinguts amb fons públics i hagen obtés una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5.

Per a sol·licitar la seua participació han de demanar cita prèvia mitjançant el correu 46022181.secret@gva.es per a presentar a la secretaria del centre, fins el 5 de novembre de 2021, la documentació que s’indica a continuació:

 1. Instància segons model que es publica en l’ANNEX II de la convocatòria.
 2. Breu currículum vitae basat en el model EUROPASS. Hauràs d’indicar els premis o beques que hages obtingut i altres mèrits que es desitgen al·legar (Veure criteris de valoració de la resolució).
 3. Original i fotocopia del DNI/NIE o targeta de residència en vigor (si s’escau), o bé fotocòpia compulsada.
 4. ANNEX III de autobarem. Sols s’acceptaran els mèrits si s’acrediten adjuntant fotocòpia compulsada (si l’interessat porta les fotocòpies i els originals es faran les compulses en l’institut).

Inici de curs 2021-22

ESO i Batxillerat

Dimecres 8 de setembre. Consulta l’horari d’entrada i els llistats de grups en els següents documents.

Horari d’entrada Llistats de grups

Cicles Formatius

1r curs: divendres 10 de setembre. Consulteu l’horari que s’enllaça a continuació.

2n curs: dijous 9 de setembre. Consulteu l’horari que s’enllaça a continuació.

Horari d’inici de curs Cicles Formatius.

Grups 1r Infantil

Grups 1r TAPSD

Grups 1r Vídeo-DJ