Eleccions al Consell Escolar – 18 de novembre de 2021

El pròxim 18 de novembre se celebren les eleccions al Consell Escolar. Famílies, alumnat i personal del centre estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern. En aquest espai anirem publicant, durant els propers dies, informació diversa sobre el procés de votació: candidatures dels diferents sectors, procediment per demanar el “vot per correu”, horari de les votacions, resultats. etc.

Carta de la Directora General d’Innovació Educativa a les Famílies.

Carta de la Directora General d’Innovació Educativa a l’alumnat.

Sol·licitud del “vot no presencial” (vot per correu).

Resultats provisionals.

Resultats definitius.

Premis Extraordinaris de FP 2021

PER A L’ALUMNAT QUE VA FINALITZAR ELS ESTUDIS EN EL CURS 2020-21

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca els premis extraordinaris de FP, corresponents al curs 20-21 amb la Resolució de 14 de juliol de 2021 (DOGV 19/07/2021).

Pot concórrer l’alumnat que durant el curs 20/21 haja finalitzat els seus estudis de FP en centres sostinguts amb fons públics i hagen obtés una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5.

Per a sol·licitar la seua participació han de demanar cita prèvia mitjançant el correu 46022181.secret@gva.es per a presentar a la secretaria del centre, fins el 5 de novembre de 2021, la documentació que s’indica a continuació:

  1. Instància segons model que es publica en l’ANNEX II de la convocatòria.
  2. Breu currículum vitae basat en el model EUROPASS. Hauràs d’indicar els premis o beques que hages obtingut i altres mèrits que es desitgen al·legar (Veure criteris de valoració de la resolució).
  3. Original i fotocopia del DNI/NIE o targeta de residència en vigor (si s’escau), o bé fotocòpia compulsada.
  4. ANNEX III de autobarem. Sols s’acceptaran els mèrits si s’acrediten adjuntant fotocòpia compulsada (si l’interessat porta les fotocòpies i els originals es faran les compulses en l’institut).

Inici de curs 2021-22

ESO i Batxillerat

Dimecres 8 de setembre. Consulta l’horari d’entrada i els llistats de grups en els següents documents.

Horari d’entrada Llistats de grups

Cicles Formatius

1r curs: divendres 10 de setembre. Consulteu l’horari que s’enllaça a continuació.

2n curs: dijous 9 de setembre. Consulteu l’horari que s’enllaça a continuació.

Horari d’inici de curs Cicles Formatius.

Grups 1r Infantil

Grups 1r TAPSD

Grups 1r Vídeo-DJ