Ajudes individuals de transport

Ajudes individuals per al transport escolar. Curs 2020-21.

Des de l’IES Veles e Vents volem comunicar a les famílies interessades que ja han eixit les AJUDES INDIVIDUALS PER AL TRANSPORT ESCOLAR del proper curs acadèmic 2020-21. En aquest web de conselleria trobareu tota la informació necessària.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT

Existeixen 2 maneres de sol·licitar les ajudes:
a) Mitjançant Esborrany: per a aquelles persones que ja van sol·licitar les ajudes per al curs passat, és a dir, curs escolar 2019/2020.
b) Emplenant una nova sol·licitud, per l’alumnat nou al centre 1r ESO.

a) SOL·LICITUD AMB ESBORRANY.  PERSONES USUÀRIES DE L’APLICACIÓ WEB FAMÍLIA.

Podran accedir a visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’IMPRIMIR, SIGNAR i ENVIAR L’ESBORRANY AL CORREU DEL CENTRE (46022181.secret@gva.es) on estaran matriculades durant el curs 2020/2021, sense necessitat de presentar més documentació.

Si no podeu imprimir-ho podeu passar pel centre (amb cita prèvia telefonant al 962829440) i emplenar-ho a la secretaria de l’institut.

Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és correcta, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, enviant aquest al correu del centre educatiu (46022181.secret@gva.es) juntament amb la documentació justificativa.

b) SOL·LICITUDS NOVES.
S’ha d’IMPRIMIR, EMPLENAR, SIGNAR I ENVIAR AL CORREU DEL CENTRE  (46022181.secret@gva.es)

l’Annex I l’Annex III i la següent documentació:

-> Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/Passaport de les persones sol·licitants.

-> Empadronament actualitzat en el municipi de residència.

-> Rebut actualitzat de llum o aigua.