Skip to toolbar

Actualització del Manual Nous Docents

Ja teniu disponible la nova actualització en la secció de Documents en el apartat Guia Ràpida de Plataformes – Nous Docents GVA del Manual “PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NOUNIVERSITARIS”