Skip to toolbar

AVISOS

En esta secció podràs veure tots els avisos d'interés  per a la nostra Comunitat Educativa en aplicacions i sistemes gestionats per la Subdirecció General d'Informàtica per a Educació i Innovació

Procediment Cessió d’Equipament TIC

23 September, 2021

Ja està a la vostra disposició les instruccions per a afavorir la Cessió d’Equipament TIC entre centres

Actualització del Manual Nous Docents

22 September, 2021

Ja teniu disponible la nova actualització en la secció de Documents en el apartat Guia Ràpida de Plataformes – Nous Docents GVA del Manual “PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NOUNIVERSITARIS”