Obtenció del número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria

El número de sèrie d’un dispositiu (en ocasions, també s’hi fa referència com a S/NNSSerial Number o Serial No.) és una dada important a l’hora de reportar una incidència sobre l’equip i, de vegades, difícil de localitzar. Hi ha quatre formes de conéixer el número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria:

  • Mirant la pròpia etiqueta del fabricant
  • Consultant el codi QR de la serigrafia
  • Executant una ordre en la consola o terminal.
  • A través de la BIOS

IMPORTANT
En el cas de tractar-se de monitors, projectors, commutadors (switchs) o impressores, solament seran aplicables els dos primers procediments.

A continuació indiquem quatre procediments, des del més senzill al més complex, per a obtindre el número de sèrie d’un ordinador dotat per Conselleria:

A) En la pròpia etiqueta del fabricant, que apareix en l’equip.

Alguns clients lleugers tenen una pestanya oculta en un lateral

B) En el codi QR Serigrafiat.

Si l’equip és del 2014 o posterior, han de portar el codi QR serigrafiat i a partir d’ell podeu veure el número de sèrie. Llegint el codi QR, per exemple amb la càmera de fotos d’un mòbil, se’ns mostra un enllaç (url) semblants als següents:

  • Cas 1: http://inventaritic.edu.gva.es/equips?ca=orj2&ns=1720403775

On ca fa referència al “codi de l’article” i ns al “número de sèrie” de l’equip. L’ordre de ca i ns pot variar, però el seu significat és el mateix sempre. El número de sèrie de l’equip pot extraure’s directament de l’URL i, en aquest cas, seria el 1720403775.

  • Cas 2: http://inventaritic.edu.gva.es/equips?refint=17225402290&ca=CLH1

On refint remet a una referència interna i ca fa referència al codi de l’article. L’ordre de refint i ca pot variar, però el seu significat és el mateix sempre. Si accedim a l’URL, ens remet a la web http://inventaritic.edu.gva.es i en ella se’ns mostraran les dades referides a l’equip.

NS: Número de sèrie

En aquesta web no apareixen tots els models dels equips enviats per Conselleria, ja siga perquè siguen molt antics (comprats abans de 2014) o perquè s’hagen comprat en el darrer curs i encara no s’ha pogut actualitzar el contingut

C) Obrint un terminal o una consola (Cal que l’ordinador funciona).

Si l’ordinador funciona, es pot executar la següent ordre en un terminal:

  • Lliurex: “sudo dmidecode -t chassis”
  • Microsoft Windows es pot executar una ordre: “wmic bios get serialnumber” , cal obrir prèviament una consola amb l’ordre “cmd”

D) A través de la BIOS de l’ordinador (Cal que l’ordinador es puga arrancar).

Els ordinadors dotats per la Conselleria tenen emmagatzemat en la seua BIOS el número de sèrie de l’equip. A la BIOS s’accedeix prement una tecla concreta en funció del fabricant, durant l’arrancada del sistema. Són habituals les tecles Supr, Esc o Tecles de Funció (F1, F2, …, F12).

Com hem comentat, en el cas de monitors, projectors, commutadors (switchs) o impressores, solament seran aplicables els dos primers procediments. Adjuntem la imatge d’un monitor i un commutador.