Skip to toolbar

La telefonia IP en els centres educatius

En els últims anys s’ha treballat en la millora telefònica dels centres, aconseguint integrar als centres en la xarxa Ibercom de la GVA, facilitant un millor servei telefònic i un estalvi econòmic a l’administració pública.

Una de les principals diferències és que la telefonia IP deixarà de funcionar si se’n va la llum en el centre o quan la línia de connexió a internet s’avaria. En el cas d’una RTB ( línia de coure convencional que actualment es pot trobar encara en alarmes i ascensors) l’alimentació elèctrica la porta la pròpia línia.

Recomanem als centres que programen un “número de supervivència” sobre la línia d’internet; aquest és un número al qual es desvia automàticament el número de telèfon principal del centre en cas d’avaria sobre la línia. L’alta del número de supervivència es pot demanar en OVICE marcant l’opció de>” telefonia IP>peticions”.

Avantatges de la Telefonia IP

  • Integració dels centres en la xarxa Ibercom de la GVA, funcionant les crides entre centres com anomenades internes.
  • Millora del servei: menor congestió i major funcionalitat.
  • Facilitat de configuració, manteniment i ampliació.
  • Possibilitat de configurar restriccions per extensió (mòbils, trucades externes, etc).
  • Eliminació de centraletes en lloguer.
  • Eliminació de gran part de les línies RTB, reduint la facturació.
  • Eliminació del les línies de fax convencional en integrar el servei mitjançant un servidor de fax que funciona a través de correu electrònic, estalviant el cost econòmic de la línia i del paper de fax, amb els beneficis ambientals que comporta.

El projecte de la telefonia IP es ve implantant en els centres de la comunitat des del curs 2012/2013 (instrucció de servei 6/2012)

Comparació entre la línia analògica convencional i la línia digital o IP

  • Línia analògica convencional:
  • Línia digital o IP