Skip to toolbar

Dispositius (VoIP)

A continuació enumerem els dispositius que se solen utilitzar en els centres amb telefonia IP, depenent de les característiques del centre, pot haver-hi més quantitat d’uns o d’uns altres.

  • Telèfon IP. Es tracta del dispositiu que utilitza l’usuari final. És molt similar a un telèfon d’oficina convencional però es connecta a una línia de dades en lloc d’una línia de veu, a més, el mateix telèfon IP disposa d’una roseta de dades per a connectar un PC. Els models més habituals de telèfons IP enviats als centres són l’ALCATEL iptouch 4018 i el 4028 (link amb manual PDF). Quasi tots els centres solen tindre, almenys, un telèfon IP.
  • Audiocode. Ens serveix per a aprofitar els telèfons convencionals (veu analògica) i connectar 2 telèfons normals (o sense fils) perquè funcionen sota la telefonia IP. No tots els centres tenen aquest dispositiu.
  • MediaGateway. Similar a l’Audiocode però amb moltes més eixides de telèfon analògic. Aquest dispositiu sol estar instal·lat en l’armari rack on arriben els cables de veu i així aprofitar una instal·lació de veu existent (incloent els telèfons convencionals). No tots els centres tenen aquest dispositiu.
  • Telèfons convencionals. Si s’ha instal·lat un Audiocode o un Mediagateway, es poden usar els telèfons convencionals amb funcionalitats d’un telèfon IP. En aqueix cas, també existeix una guia ràpida per a saber com usar-lo.
  • Es disposa a més d’una guia de resolució per a les incidències més freqüents relacionades amb la telefonia IP.