Skip to toolbar

Accés a Internet

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s’encarrega, entre altres coses, de donar accés a Internet a tots els centres dependents de la Generalitat, concretament la secció “Comunicacions”.

Aquest accés, ha anat variant amb el temps i, en general, hem anat passant de tindre connexions ADSL amb velocitats que hui dia serien insuficients a connexions de fibra òptica amb velocitats que es poden adaptar a les necessitats de cada centre.

Dues xarxes separades: Xarxa de Secretaria – Xarxa d’Aula

Els centres educatius disposen de dues xarxes separades amb connexió a Internet: la xarxa de secretaria i la xarxa d’aula. La xarxa de secretaria té una connexió que s’utilitza per a tasques administratives. A aquesta xarxa únicament es connecten els equips d’administració i de l’equip directiu. La connexió de la xarxa d’aula s’utilitza per a tasques docents. A aquesta xarxa es connecten la resta d’equips, és a dir, els situats en la sala de profesorat, aules d’informàtica, departaments, aulari, etc.

Xarxes Protegides

Amb la finalitat de garantir una navegació segura, s’ha implantat un sistema de filtrat i seguretat de continguts de manera que s’impedeix l’accés a continguts no aptes per a l’alumnat, s’analitza la presència de virus, programari maliciós… i es protegeix d’atacs externs.