Pla de prevenció i contingència

Resum de mesures de prevenció i contingència, aplicades a l'escola, front al COVID19:

Consulta els nostres plans amb detall:

Pla de prevenció

Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del COVID19 per a centres que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021.

Versió: 1 de setembre de 2020

Pla de contingència

Detall específic d'actuacions de contingència per previndre i actuar front al COVID19. Document marc de la Conselleria d'Educació adaptat al CEIP Pou de la Muntanya de Dénia.

El Pla de Contingència ha estat revisat i validat per l'empresa externa Cualtis.

Versió: 1 de desembre de 2020

Icones dissenyades per Freepik from www.flaticon.es