Sóc docent, com puc entrar en PortalEdu?

Tots els docents, els centres dels quals tinquen creat el lloc web en PortalEdu i tinguen els usuaris sincronitzats per la direcció del centre, poden accedir a PortalEdu.

En aquest moment, el nom d’usuari que heu d’utilitzar per a accedir a PortalEdu és el nom d’usuari del correu corporatiu (@gva.es). En el primer accés haureu de crear-vos una contrasenya, atés que no s’importa la contrasenya d’ITACA sinó que es genera una altra aleatòriament.

Per a poder fer-ho, en https://portal.edu.gva.es/ feu clic en “Accedir” (cantó superior dret). Una vegada en la pàgina que demana usuari i contrasenya, feu clic sobre “Heu perdut la contrasenya?”. Us aplegarà un correu electrònic al vostre compte de correu corporatiu (GVA)

En cas que no recordeu la contrasenya del correu gva, trobareu informació sobre com recuperar-la en la pàgina següent del SAI