Sistema de cau de PortalEdu

Per tal de millorar el rendiment i la capacitat de la plataforma s’ha incorporat un sistema de cau que allibera de càrrega al servidor de PortalEdu.

Aquest servidor emmagatzema cada pàgina que demana un usuari i després, quan un altre usuari torna a demanar la mateixa pàgina (dins dels 30 minuts següents) li la lliura sense necessitat de consultar al servidor de PortalEdu. Evidentment, aquesta funcionalitat s’aplica només a usuaris no autenticats.

A priori, podria ocórrer que si es modifica una pàgina en PortalEdu, aquest servidor cau continuara servint la pàgina antiga durant 30 minuts als usuaris no autenticats. Per tal que no es produïsca aquesta situació, les pàgines emmagatzemades pel servidor cau es poden refrescar manualment.

Ací us informem sobre com invalidar la cau o refrescar els continguts i les pàgines.