Informació General

El director/a del centre té el rol de Direcció, que li permet gestionar el web i els usuaris. Des de la secció d’usuaris, la direcció del centre pot assignar el rol “Manteniment” a qualsevol usuari del centre que haja de ser administrador del web, perquè puga editar i gestionar el web, tret de la gestió d’usuaris, que només pot realitzar-la qui posseïsca el rol “Direcció”.

Trobareu més informació sobre els diferents rols en PortalEdu en el post següent:

Des de la configuració del lloc (settings), és convenient que reviseu i reemplaceu l’adreça de correu electrònic del lloc que ve de la plantilla per l’email oficial del centre educatiu.

Des del tauler o escriptori, veureu el plugin d’informació del centre. Ahí podeu revisar les dades del centre que es mostraran a les pàgines on afegiu el widget d’informació del centre. Des d’aquest plugin podeu també modificar l’URL amigable del lloc. Podreu ficar un URL amigable del tipus nomdelmeucentre, de forma que l’URL seria: https://portal.edu.gva.es/nomdelmeucentre. D’altra banda, el correu electrònic que figure en eixes dades és el que s’utilitzarà per a les respostes de formularis, si en creeu algun.

En la guia de centres consta d’ofici l’URL de PortalEdu del vostre centre educatiu, amb la sintaxi següent: https://portal.edu.gva.es/codicentre. Tot i que hàgeu establert un URL amigable per al vostre web, l’adreça URL amb el codi de centre que consta en la Guía de Centres funcionarà igualment, i redirigirà a l’URL amigable que hàgeu configurat. Per això, no heu de demanar la modificació del vostre URL en l’esmentada guía. Ara bé, per tal d’actualitzar qualsevol altra dada que estiguera incorrecta en la Guia de Centres (https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes) hauríeu d’enviar un correu electrònic on s’indiquen les modificacions a: dgcd@gva.es

Quan es crea un nou espai web per a un centre, es configura en mode de manteniment, la qual cosa implica que només els usuaris autenticats podran veure’l. Això permet a l’administrador poder treballar sobre el lloc sense que els canvis siguen visibles per al públic. Per a llevar el mode de manteniment cal anar a Menú → Lloc Offline → Settings i en el bloc General heu de marcar “desactiva”.

Si busqueu informació d’ús, cal tindre en compte que PortalEdu és una distribució de WordPress adaptada a les necessitats dels centres educatius. És per això que qualsevol tutorial sobre WordPress pot ser d’utilitat. La versió actual de WordPress en PortalEdu es publica habitualment en la secció de novetats.

Ací trobareu informació d’ús de l’editor de WordPress:

https://wordpress.com/es/support/editor-wordpress/

Addicionalment, disposeu d’ajuda sobre els plugins propis de PortalEdu en: Wiki GVAit3du | PortalEdu – Manual ús plugins

Podeu consultar les novetats i preguntes freqüents en les seccions corresponents de: https://portal.edu.gva.es/portal/

S’aconsella realitzar qualsevol formació sobre PortalEdu oferida pel CEFIRE en el catàleg d’ambit TIC.

Addicionalment, el CEFIRE ofereix un curs d’autoformació sobre PortalEdu.