Novetats Portal.EDU juliol 2019

Gràcies a tots els centres participants en el pilotatge estem recollint idees que anirem incorporant a PORTAL.EDU. Aquestes són algunes de les més rellevants:

 • Traducció automàtica d'entrades de blog i pàgines valencià/castellà i viceversa.
 • Barra superior amb logo, enllaços corporatius i entrada per a usuaris registrats.
 • Optimització d'imatges automàtica per a una navegació més fluida.
 • S'ha ampliat el límit de pujada d'arxius a 10 MB, el límit total de cada pàgina web queda establit en 1 GB.
 • Quan pugem un pdf a la mediateca i l’inserim en una pàgina o entrada de blog, per defecte es mostrarà directament embegut.
 • L'usuari podrà utilitzar com a imatge de perfil qualsevol imatge de què dispose, pujant-la directament al portal. Disponible en l'opció editar perfil.
 • Botons per a compartir entrades i pàgines en xarxes socials, personalitzable.
 • Actualitzat idioma de totes les extensions.
 • Calendari d'esdeveniments del centre.

Moltes gràcies per tots els vostres suggeriments, podeu continuar aportant idees en la nostra Bústia de suggeriments.

Què és Portal.EDU?

A partir del curs 2019-2020, i amb una obertura progressiva, els centres i el professorat no universitari, dependents de la Conselleria d'Educació, tindran a la seua disposició un nou portal educatiu. En ell es podran allotjar tant els espais web dels CEIP, IES, EOI..., com els blogs docents personals, de manera similar al que ara ocorre en Mestre a casa.

Les principals motivacions per al desenvolupament de PORTAL.EDU, han sigut:

 • Oferir un entorn més actualitzat, deixant arrere l'ús de tecnologies obsoletes, com per exemple Flash, i oferint una aparença més moderna.
 • Evitar problemes de seguretat derivats de l'ús de versions antigues, utilitzant un entorn fàcilment actualitzable i sense que això comporte treball per als usuaris.
 • Millorar l'ús de la web com a eina de dinamització de centres i docents.
 • Oferir una eina senzilla i coneguda que oferisca els recursos adequats.
 • Donar suport a la línia de treball de la Conselleria, afavorint l'ús de programari lliure en lloc de programari propietari.
 • Promoure les bones pràctiques en el tractament de la informació i la seua publicació en el blog del docent i/o a la web del centre educatiu, sempre respectant la normativa vigent relacionada. Aquesta nova plataforma està basada en el sistema de gestor de continguts WordPress, amb adaptacions realitzades perquè s'ajuste a les necessitats dels nostres centres educatius.

I per què s'ha triat WordPress? Sobretot per tres motius:

 • Dinamisme: Entorn orientat al contingut, amb organització cronològica de la informació i avantatges cap al posicionament als cercadors.
 • Simplicitat: No requereix coneixements previs de programació ni disseny web. La seua corba d'aprenentatge és molt suau.
 • Col·laboratiu: Estructura que afavoreix el treball en grup, incorpora eines d'interacció amb els usuaris de la nostra web.

Funcionalitats

En aquesta primera fase d'obertura als centres s'oferirà l'allotjament de la web de centre. Amb aquest espai el centre podrà:

 • Crear una web dinàmica i actual de forma col·laborativa i senzilla.
 • Crear espais privats en els quals allotjar informacions destinades tan sols a determinats usuaris.
 • Seleccionar i utilitzar les extensions i *ginys integrats en la web per a diferents funcionalitats (calendaris, reserva d'aules, enquestes…)

Com l'allotjament web està en ple creixement, pots estar al dia de totes les millores i modificacions que es vagen realitzant a través de les notícies publicades en Portal.EDU

Sol·licitud d'un nou espai web a Portal.EDU per al meu centre

Els centres no haurà de sol·licitar aquest espai, ja que es crearà de forma automàtica.

La planificació és que durant el curs 2019-2020 la web de centre en PORTAL.EDU s'òbriga de forma generalitzada. En el moment de l'obertura s'enviarà als centres tota la informació d'accés i funcionament necessària.

No obstant això, si el teu centre està interessat a tindre el nou allotjament web en PORTAL.EDU el més prompte possible, el més senzill és realitzar alguna de les formacions que es coordinaran des dels diferents CEFIREs.

Formació específica

Dins de l'actual període de pilotatge, s'ha desenvolupat entre març i maig, una formació en la qual han participat 15 centres públics, amb diferents característiques, repartits entre les 3 províncies de la Comunitat.

D'altra banda, s'ha format i donat a conéixer el nou entorn a les assessories TIC dels CEFIRE, perquè el passat 13 de maig començara una primera formació en la qual estan participant al voltant de 200 docents (19SP47IN011- Portal Educatiu: allotjament de l'espai web de centre i blog docent).

Per al curs 2019-2020 i donada la importància d'aquesta nova eina, s'obriran diverses formacions incloses en la formació de catàleg de l'àmbit TIC. Tota la informació i programació d'aquestes formacions estarà disponible a través de la comunitat CvTIC, del canal de Telegram de la nostra comunitat i de les webs dels CEFIRE.

Per a realitzar aquestes formacions es prioritzarà a les i els matriculats que pertanyen a un mateix centre, i que compten amb la matrícula d'un membre de l'equip directiu i/o de la coordinació TIC del centre. Hem de tindre en compte que per a realitzar aquestes formacions s'obri ja, encara que encara siga en fase de pilotatge, el lloc web oficial del centre en PORTAL.EDU.

Web de centre en altres plataformes

I què passa amb la web que tenim allotjada en mestre@casa?

Mestre@casa no desapareix amb PORTAL.EDU, es mantindrà un temps de convivència per a les dues plataformes. Al principi durant un curs escolar, però aquest temps es pot flexibilitzar segons les necessitats detectades.

A partir de l'obertura de PORTAL.EDU el treball sobre la web de centre haurà de realitzar-se en aquesta plataforma.

Els centres que així ho desitgen, tindran la possibilitat d'executar una migració automàtica, que traslladarà en la mesura que siga possible l'aspecte i continguts que hi haguera en la web de Mestreacasa.

En qualsevol cas, la transició al nou portal és un bon moment per a fer neteja i desfer-nos de continguts obsolets, que entorpeixen el funcionament diari de la web.

S'informarà els centres, al seu degut temps, perquè vagen generant o migrant el seu web a PORTAL.EDU

I si tinc la web de centre allotjada en Linucentres?

Si la web està desenvolupada en WordPress, la migració es farà de manera automàtica i directament al nou entorn PORTAL.EDU a mesura que es vagen obrint els nous espais, i sempre que existisca un paral·lelisme en les extensions i ginys utilitzats.
Si està feta en Joomla, *Drupal o uns altres, no està previst oferir aquesta migració automàtica de continguts. En aquest cas, està previst mantindre un curs més obert l'espai perquè, de manera paral·lela i amb suficient temps, el centre puga anar migrant continguts des del seu CMS, o bé puga anar desenvolupant la nova web en PORTAL.EDU abans del tancament definitiu de Linucentres. No obstant això, a principi del curs 19-20 s'enviarà informació als centres afectats.

I si tinc la web del centre en un allotjament extern a la Conselleria?

En aquest sentit, l'ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableix les normes sobre l'ús segur de mitjans tecnològics en l'Administració de la Generalitat, en el Capítol 2, Article 5, Punt 4, diu el següent:

“Queda prohibit, així mateix, transmetre o allotjar informació pròpia de l'Administració de la Generalitat en sistemes d'informació externs, excepte autorització expressa de l'organisme responsable del tractament de la informació, que comprovarà la inexistència de traves legals per a això i verificarà la subscripció d'un contracte exprés entre l'Administració de la Generalitat i l'empresa responsable de la prestació del servei, inclosos els acords de nivell de servei que procedisquen, el corresponent acord de confidencialitat, i sempre prèvia anàlisi dels riscos associats a tal externalització”.

Per aquest motiu, davant aquesta situació, animem als centres que es troben en ella al fet que regularitzen el seu web, tancant aquest espai no autoritzat per l'Administració i començant a treballar, en el seu degut moment, en el seu nou espai en PORTAL.EDU.

Dubtes i suggerències

Respecte al funcionament de la plataforma, cal recordar que, encara que ja s'han realitzat pilotatges, PORTAL.EDU començarà a funcionar a ple rendiment al llarg d'aquest pròxim curs 19-20, per això és molt possible que encara sorgisquen alguns problemes de funcionament o apareguen suggeriments de millora.

Per a fer arribar a l'equip de treball de PORTAL.EDU aquests dubtes, problemes o suggeriments s'haurà de crear un tiquet a través del SAI.

Quant a altres temes al voltant de la posada en marxa de PORTAL.EDU, si després de consultar les PMF i la informació que t'ofereix aquest post, encara tens dubtes, pots contactar amb el teu coordinador TIC provincial.